Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

II moduł: Symulacja Procesów Biznesowych z BPMN (3 dni)

Kwiecień 23 - Kwiecień 25

| 2500PLN

Szczegóły

Start:
Kwiecień 23
Koniec:
Kwiecień 25
Koszt:
2500PLN
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Organizator

Malena Zaręba
Telefon:
600811803
Email:
zareba.marlena@sqam.org
Strona internetowa:
http://sqam.org/event/szkolenie-przygotowujace-do-egzaminu-cissp-3/

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem metodyki opisu procesów BPMN (zgodnie ze specyfikacją standardu na www.bpmn.org). Uczestnicy samodzielnie tworzą i analizują diagramy. Trenerzy stosują nowoczesne metody aktywizujące i stymulujące uczestników do optymalnego wykorzystania czasu zajęć.
II moduł: Symulacja Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN (3 dni)

 • 23-25 kwietnia 2018 r., Warszawa

Cena udziału w trzydniowych szkoleniach otwartych:

 • 2 500 PLN + 23% VAT – II moduł

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z symulacyjnymi metodami analizy i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN (Business Process Model and Notation – Notacja i Model Procesów Biznesowych) i Swimlane
 • identyfikacja parametrów istotnych dla analizy procesów
 • lepsze poznanie zasad modelowania w BPMN
 • nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego rozpoznawania, budowania, symulowania i doskonalenia modeli procesów zgodnie z BPMN i Swimlane

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami biznesowymi
 • kadry zarządzającej firmą
 • menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie/instytucji
 • pracowników ds. standardów i procesów – kierowników, specjalistów
 • pracowników firm, które wdrażają lub wdrożyły koncepcję zarządzania procesami biznesowymi
 • pracowników działu IT, w szczególności: analityków biznesowych, analityków systemowych, konsultantów biznesowych, kierowników projektów
 • właścicieli procesów
 • analityków procesów biznesowych
 • specjalistów ds. kontrolingu
 • konsultantów biznesowych
 • green beltów i black beltów Six Sigma i Lean Six Sigma
 • zespołów wdrożeniowych Lean Manufaturing
 • zespołów wdrożeniowych narzędzi informatycznych (np. systemy WorkFlow, ERP/MRP)

Formy przekazu informacji:

 • multimedialny wykład
 • ćwiczenia z prowadzącym
 • samodzielna praca na komputerze (tworzenie modelu procesu z wykorzystaniem przykładowego programu – iGrafx Process) oraz wspólna analiza wybranych modeli

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia pozyskują praktyczną umiejętność identyfikacji i analizy procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywną weryfikację ich sprawności na potrzeby doskonalenia istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu doskonalenia procesów przedsiębiorstwa.

Korzyści szkolenia:

Dalsze usprawnienie (obniżka kosztów) działania organizacji poprzez identyfikacje sposobu działania, wykrycie niespójności, przyczyn strat, wąskich gardeł i zbędnych działań podczas realizacji procesów.
Możliwość wyliczenia korzyści ze zmiany procesów (koszt procesu przed i po optymalizacji) lub wdrożenia nowych działań (rentowność projektowanych przedsięwzięć). Stworzenie podstaw pod projekty doskonalące w organizacji. Zmniejszenie ryzyka powstania projektów nisko rentownych.

Na szkoleniu zapewniamy Państwu m.in.:

 • materiały szkoleniowe (w wersji papierowej)
 • sale dostosowane do potrzeb szkolenia
 • lunch, kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 • certyfikat
 • 3 miesięczne poszkoleniowe konsultacje z trenerem on-line

Kontakt

Marlena Zaręba
e-mail: zareba.marlena@sqam.org
tel: 600 811 803

MODUŁ II

1 dzień

1. Wstęp:

 • Przypomnienie zasad zarządzania procesowego w kontekście doskonalenia
 • Różnice pomiędzy modelami symulacyjnymi BPMN i Swimlane.
 • Cel symulacji.
 • Modele szczątkowe.

2. Parametryzacja procesu i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Czynności
 • Zasoby
 • Czas
 • Generatory
 • Scenariusze

3. Ćwiczenia samodzielnie

 • symulacja procesu i harmonizacja zasobów
 • symulacja procesu i poprawa jego parametrów

2 dzień

4. Parametryzacja procesu i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Atrybuty
 • Funkcje
 • Wyrażenia

5. Ćwiczenie samodzielnie – symulacja procesu z weryfikacją hipotez
6. Parametryzacja procesu i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Badanie fragmentów procesów
 • Wizualizacja parametrów podczas symulacji

3 dzień

7. Raportowanie i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Zindywidualizowanie raportów (strategie raportowania)
 • Własne statystyki w raportach

8. Ćwiczenie samodzielnie – symulacja procesu z weryfikacją hipotez.

 • Poprawa „optymalnego” procesu – techniki usprawniania procesów

9. Ćwiczenia wspólne – techniki usprawniania procesów