Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

RODO to nie RODeO!

Maj 14 @ 09:00 - Maj 15 @ 15:30

| 1990PLN

Miejsce

Warszawa

Organizator

Joanna Wrześniowska
Telefon:
​506981902
Email:

Na skróty:

 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Kontakt
 • Prowadzący
 • REJESTRACJA

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie poniższego formularza rejestracji:

  Wypełnienie wszystkich pól jest wymagane

  Adres email (wymagane)

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Nazwa firmy

  NIP firmy

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zamawiam (wymagane)

  Termin szkolenia (wymagane)

  Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu?

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul.Płocka 5a, 01-231 Warszawa oraz, który jest administratorem moich danych osobowych w celu wykonania zamówionego świadczenia (realizacji umowy).
  *Regulamin
  *Udział w szkoleniu jest płatny**
  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji oraz płatności.
  *Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wysyłamy na podany podczas rejestracji adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych.

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem

Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych – w świetle zmian RODO 2018

Uwaga – Program kształcenia oparty jest o przedmioty programu studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych  realizowany w WIT Warszawa, AGH Kraków, DSW Wrocław I WSAP Szczecin

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Wykazanie zakresu zmian obecnego UODO i wdrażanego RODO w kontekście strukturalnych działań administratora oraz wyjaśnienie REWOLUCYJNEJ zmiany ABI z (niezupełnie zdefiniowaną i określoną wiedzą), na Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako osobę zarządzającą danymi osobowymi z wyrażoną w art. 37 ust.5 koniecznością posiadania kwalifikacji zawodowych.

Dyrektorzy, Prezesi, Wójtowie i inni kierownicy jednostek jako administratorzy w nowych koniecznościach powinni wprowadzić działania zmierzające do opracowania planów działań edukacyjnych w wymiarze:
– szkoleń podstawowych użytkowników procesów przetwarzania danych,
– następnie szkolenia dedykowane określonym użytkownikom w związku z potrzebami tych grup,
– szkolenia przypominające zasady zabezpieczenia informacji, a także szkolenia związane
z incydentami i naruszeniami bezpieczeństwa.

Uświadomienie zmian struktury organizacyjnej i aktualizacji polityki ochrony danych należy dostrzegać jako EWOLUCJĘ istniejącego stanu zabezpieczenia danych osobowych w oparciu o narzędzia sprawdzenia audytowego i zmian w przepisach wewnętrznych – Statut, schemat organizacyjny.
Zaakcentowane zostaną także jako wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia i ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w ocenie skutków, czynności realizowane przez osoby nie posiadające odpowiednich kompetencji do nadzoru i przetwarzania danych [IODO].

Metody szkoleniowe: wykład z dyskusją

Koszt szkolenia: 1990 PLN +23% VAT/os

Fragment grudniowej edycji szkolenia:

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

– Przedstawienie zadań UŻYTKOWNIKÓW i zasad ochrony przetwarzanych danych w jednostce organizacyjnej, realizowanych przez Inspektora ODO przed terminem wejścia w życie RODO i praktycznej realizacji od dnia 25 maja 2018 roku.

– Omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego RODO, ustawowych kwalifikacji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  (własny pracownik lub wykonawca usługi).

– Określenie wymagań formalnych wydatkowania środków publicznych na audyty bezpieczeństwa informacji przez uprawnione osoby /podmioty.

– Przedstawienie i rekomendacja rozwiązań w określonych jednostkach organizacyjnych, w tym odpowiedzialność WÓJTA / BURMISTRZA / DYREKTORA/ PREZESA.

Po 25 maja 2018 pod nowym reżimem RODO, wejdziemy w kolejny trudny zakres działań Inspektorów,
„WYBORY 2018 w świetle RODO” – w trakcie zajęć omówione zostaną potencjalne ryzyka projektowanych zmian przepisów prawa wyborczego w tym monitoringu.

Odbiory szkolenia:
– Kierownicy jednostek;
– ABI z praktyka,
– Kandydaci na IODO
– Administratorzy sieci;
– Audytorzy wewnętrzni

Na szkoleniu zapewniamy:
– drukowane materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch

Agenda

AGENDA

I . Zmiany w przepisach prawa o ochronie danych osobowych w 2015 – 2016 i 2018r.:
a. zmiany w zakresie zadań administratora danych;
b. zmiany w przepisach prawa dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz działań  IODO,
c. ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW REALIZACJI ZADAŃ IODO – WNIOSEK DO ORGANU [ADO] WZÓR

II. Przygotowanie ABI do pełnienia funkcji IODO / DPO (data protection oficer) w świetle RODO:
a. status, i zadania omówienie funkcji  wiedza ABI versus kwalifikacje zawodowe IODO / DPO w RODO reformującym ochronę danych osobowych nowy zakres zadań ustawowych,
b. działania przygotowujące do realizacji zadań IODo / DPO,
c. wiedza ABI a kwalifikacje zawodowe IODO / DPO – W OPARCIU O POLSKIE PRZEPISY  KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI ZAWODOWYCH

III. Relacje kierowników komórek organizacyjnych z ABI:
a. zakres przeprowadzenia sprawdzenia i opracowania sprawozdania metodologia
i literatura
b. przykład obszarów sprawdzeń planowych i doraźnych, sposób weryfikacji zbiorów
w trakcie sprawdzenia ABI, monitoring CCTV, monitoring IT, monitoring pracy,

IV. Inne działania związane z systemem informacyjnym i informatycznym podczas wykonywania funkcji na podstawie przepisów RODO o ochronie danych osobowych i przepisów związanych:
a. pojęcia ważne w praktyce RODO – słowniczek pojęć ABI,
b. Rozporządzenie KRI 2012 – udział ABI w procesie audytu, tak czy nie,
c. zasady prowadzenia zapoznania użytkowników,
d. zakres szkoleń, plan szkoleń i tematyka,
e. warunki udostępniania danych, źródła i przykłady zagrożeń.

DYSKUSJA

WYDRUKUJ AGENDĘ

KONTAKT

Kontakt

FORMULARZ REJESTRACJI

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie poniższego formularza rejestracji:

Wypełnienie wszystkich pól jest wymagane

Adres email (wymagane)

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Telefon (wymagane)

Zamawiam (wymagane)

Termin szkolenia (wymagane)

Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu?

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul.Płocka 5a, 01-231 Warszawa oraz, który jest administratorem moich danych osobowych w celu wykonania zamówionego świadczenia (realizacji umowy).
*Regulamin
*Udział w szkoleniu jest płatny**
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji oraz płatności.
*Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wysyłamy na podany podczas rejestracji adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem


Joanna Wrześniowska

Joanna Wrześniowska

Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte w swojej firmie? Napisz lub zadzwoń.

Tel.: 506981902
e-mail: joanna.wrzesniowska@gigacon.org

Prowadzący

Prowadzący

Jarosław Feliński

Jarosław Feliński

inspektor ochrony Danych osobowych

Praktyk, wykładowca wyższych uczelni z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: twórca i prekursor kształcenia ABI w Polsce od 2004 r autor programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI od 2013 oraz IODO od 2016 w AGH Kraków i WSISiZ PAN Warszawa, 2014 WSAP Szczecin; 2016 AMW Gdynia i DSW Wrocław. Nieetatowy aktywny współpracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – opiekun studiów podyplomowych w latach 2013 – 2017/2018. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 `{`IRCA`}`.