Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Pierwsze doświadczenia z procesu wdrażania RODO

Grudzień 5 @ 09:30 - 15:30

| 890PLN
RODO (1)

Szczegóły

Data:
Grudzień 5
Czas:
09:30 - 15:30
Koszt:
890PLN

Miejsce

Warszawa

Organizator

Joanna Wrześniowska
Telefon:
​506981902
Email:
​joanna.wrzesniowska@bamt.pl
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Kontakt
 • Prowadzący
 • REJESTRACJA

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie poniższego formularza rejestracji:

  Wypełnienie wszystkich pól jest wymagane

  Adres email (wymagane)

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Branża (wymagane)

  Decyzyjność (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zamawiam (wymagane)

  Termin szkolenia (wymagane)

  Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu?

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul.Płocka 5a, 01-231 Warszawa oraz, który jest administratorem moich danych osobowych w celu
  wykonania zamówionego świadczenia (realizacji umowy), oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych:
  - w celu informowania o innych usługach i ofertach BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa przez podmioty trzecie współpracujące z administratorem danych osobowych
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz o dobrowolności podania danych.

  W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie
  (ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa) oraz podmiotów powiązanych, parterów handlowych i sponsorów konferencji na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.

  WARUNKI UCZESTNICTWA
  *Udział w szkoleniu jest płatny**
  Przyjęcie przez BAMT Sp. z o.o. Sp. k. do realizacji zamówienia objętego niniejszym formularzem stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Umowa nie podlega wypowiedzeniu. Przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie formularza na wskazany w nim adres e-mail Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie do 12 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy, Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie od 11 do 5 dni roboczych przez dniem przystąpienia do realizacji umowy, Zamawiający jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zobowiązany jest do zapłaty 30% wartości zamówienia (odstępne). Odstąpienie w późniejszym terminie nie jest możliwe. BAMT Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie, a w przypadku zastrzeżonego odstępnego, poprzez złożenie oświadczenia i jednoczesną jego zapłatę. W przypadku, gdy Zamawiający nie stawił się w celu odbioru usługi i nie dokonał zapłaty za szkolenie, zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówienia, a jeżeli zapłata nastąpiła, to zostaje zaliczona na poczet kary.

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem

Praktyczne szkolenie przygotowane przez trenerów z ODO 24**

Dajemy Państwu wyjątkową okazję do zapoznania się z przykładami rzeczywistych wdrożeń RODO* w Polskich organizacjach, które ODO 24 zrealizowało i aktualnie realizuje.
Trenerzy omówią główne bolączki i problemy przed jakimi stają wdrożeniowcy RODO, a które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

Warsztatowy charakter spotkania pozwoli od strony praktycznej spojrzeć na zasadę rozliczalności i szacowania ryzyka – elementów niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia danych – nowości i jednego z najtrudniejszych elementów jakie wprowadza RODO.
Trenerzy powiedzą jakich zabezpieczeń używać w zależności od poziomu oszacowanego ryzyka. Nie zabraknie również omówienia samego procesu wdrożenia i dostosowania dokumentacji i procedur.

Nasz cel:
– zapoznać uczestników, od strony praktycznej, z wyzwaniami z jakimi wiąże się wdrożenie RODO.
– wskazanie od czego zacząć proces wdrożeniowy i jak go przeprowadzić.

Kto powinien uczestniczyć w tym szkoleniu?:
– najwyższe kierownictwo organizacji, kadra zarządzająca,
– administratorzy bezpieczeństwa informacji,
– audytorzy,
– osoby odpowiedzialne za wdrożenie RODO w organizacji.

Korzyści jakie osiągną firmy uczestników szkolenia:
– Zdobycie praktycznej wiedzy.
– Możliwość porównania prowadzonych działań z innymi firmami z różnych branż o podobnych problemach i wyzwaniach.

Korzyści dla uczestnika:
– Unikatowa formuła – RODO w wersji praktycznej.
– Zdobycie wiedzy jak rozpocząć proces wdrożeniowy i na co szczególnie zwrócić uwagę w procesie jego realizacji.

Koszt szkolenia dla 1 osoby– 890 PLN + 23%VAT

W cenie szkolenia gwarantujemy:
– materiały szkoleniowe w wersji drukowanej opracowane przez trenerów,
– drukowane poręczne wydania:
>> Poradniki RODO
>> RODO NAWIGATOR
– certyfikaty ukończenia szkolenia,
– całodniową przerwę kawową i lunch dla każdego.

*RODO- Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych przedefiniowuje ramy znanego do tej pory systemu ochrony danych osobowych. Ustawodawca zgodnie z przyjętą zasadą rozliczalności, przerzuca na administratorów danych osobowych kwestie określenia środków jakie ten ma zastosować aby spełniać wymogi RODO. Weryfikacji będzie więc podlegać czy organizacje wdrożyły odpowiednie i skuteczne środki ochrony zgodnie z wymogami RODO. W związku z powyższym proces dostosowania organizacji do wymogów RODO będzie procesem złożonym i wieloetapowym.

**ODO 24 sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów z zakresu m.in. prawa, informatyki, zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania dostarcza organizacjom praktyczne rozwiązania, pozwalające skutecznie zabezpieczyć posiadane zasoby informacyjne.

Agenda

AGENDA

9.30 – 10.00  Rejestracja, kawa powitalna

10.00 – 11.30 Część I. Wyjście od zasady rozliczalności i szacowania ryzyka
– Przedefiniowanie funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych pod zasadę rozliczalności,
– Punkty wyjściowe do wdrożenia wymogów RODO, etapy planowania wdrożenia wymogów RODO, zadania dla zespołu wdrożeniowego ,
– Omówienie procesu przeprowadzenia audytu przedwdrożeniowego,
– Procedura szacowania ryzyka, metody jej przeprowadzenia.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Część II. Wymogi jakie muszą spełnić systemy informatyczne
– Proces weryfikacji systemów informatycznych w organizacji,
– Nowe funkcjonalności systemów informatycznych, które trzeba wprowadzić w kontekście realizacji praw osób, których dane dotyczą,
– Zabezpieczenia techniczne jakie muszą wprowadzić organizacje na gruncie RODO,
– Przykładowe rozwiązania dla systemów informatycznych w zależności od poziomu oszacowanego ryzyka.

13.15 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Część III. Realizacja procesu wdrożenia i dostosowania dokumentacji
– Stworzenie wykazu dokumentów i procedur, które organizacja powinna stworzyć w celu usprawnienia realizacji wymogów RODO.
– Dostosowanie obowiązującej dokumentacji ochrony danych osobowych do nowych wymogów.
– Stworzenie nowych wewnętrznych procedur zgodnych z wymogami RODO.
– Uruchomienie nowego systemu ochrony danych osobowych.

TRENER 

Anna Dmochowska

Anna Dmochowska

Adwokat

Ekspert ds. ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia, tworzy wewnętrzne procedury i dokumentację, oraz sporządza opinie prawne. Audytor wiodący ISO 9001.
Zajmuje się bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Jurczyk

Maciej Jurczyk

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji informatyk

Przeprowadził kilkadziesiąt projektów audytowych, szkoleniowych i wdrożeniowych z obszaru ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Wytycznych i Rekomendacji KNF.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochronie danych osobowych (w tym danych wrażliwych) w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i kierownika działu IT.

KONTAKT

Kontakt

FORMULARZ REJESTRACJI

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie poniższego formularza rejestracji:

Wypełnienie wszystkich pól jest wymagane

Adres email (wymagane)

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Branża (wymagane)

Decyzyjność (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Telefon (wymagane)

Zamawiam (wymagane)

Termin szkolenia (wymagane)

Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu?

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul.Płocka 5a, 01-231 Warszawa oraz, który jest administratorem moich danych osobowych w celu
wykonania zamówionego świadczenia (realizacji umowy), oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych:
- w celu informowania o innych usługach i ofertach BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa przez podmioty trzecie współpracujące z administratorem danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz o dobrowolności podania danych.

W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie
(ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa) oraz podmiotów powiązanych, parterów handlowych i sponsorów konferencji na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
*Udział w szkoleniu jest płatny**
Przyjęcie przez BAMT Sp. z o.o. Sp. k. do realizacji zamówienia objętego niniejszym formularzem stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Umowa nie podlega wypowiedzeniu. Przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie formularza na wskazany w nim adres e-mail Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie do 12 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy, Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie od 11 do 5 dni roboczych przez dniem przystąpienia do realizacji umowy, Zamawiający jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zobowiązany jest do zapłaty 30% wartości zamówienia (odstępne). Odstąpienie w późniejszym terminie nie jest możliwe. BAMT Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie, a w przypadku zastrzeżonego odstępnego, poprzez złożenie oświadczenia i jednoczesną jego zapłatę. W przypadku, gdy Zamawiający nie stawił się w celu odbioru usługi i nie dokonał zapłaty za szkolenie, zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówienia, a jeżeli zapłata nastąpiła, to zostaje zaliczona na poczet kary.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem

Joanna Wrześniowska

Joanna Wrześniowska

Kierownik Projektu

joanna.wrzesniowska@bamt.pl
tel. 506981902

Podziel się: